GLD МАРКЕР 40 МЛ

41.99 лв.

Маркерът GLD се използва при ремонт с течна кожа. Препаратът GLD разтваря леко повърхността, а филцът я изглажда.

Availability: Налично

Код: 11061 Категория:

При по-сериозни дефекти по гладка естествена или изкуствена кожа, се налага запълване с течна кожа. При запълването с шпатула, повърхността не е гладка, и същевременно не може да се шлафа с шкурка. В тези случаи препоръчваме използването на маркера GLD. Той разтваря горния слой на ремонтирания участък, а филцът го изглажда.

Начин на употреба

Отворете капака на писалката GLD и натиснете върха на филца няколко пъти, така че филцът да се накисне в разтвора GLD (вижте видеото с инструкции). Ако филцът е твърде мокър, избършете излишъка с кърпа. След това прекарайте по ремонтирания участък с малко натиск, разтворете и изгладете повърхността и я оставете да изсъхне. Като алтернатива, зоната за ремонт може да се преработи с шлифовъчната подложка, след като се разтвори с GLD. И двата метода се използват за изглаждане на ремонтирания участък. Моля, винаги работете внимателно и с малко GLD, така че зоната за ремонт да не се намокри прекалено много и да се премахне твърде много от пълнителя. Повторение на всички работни стъпки, включително пълненето с течна кожа, е възможно по всяко време. Оставете да изсъхне между отделните стъпки на ремонта. По този начин можете да моделирате ремонт, докато постигнете задоволителен резултат. Ремонтирана повърхност, идентична с растъра на кожата, може да бъде възпроизведена само с професионалните ни продукти от обучени специалисти, но при малки ремонти това обикновено не е необходимо и резултатите са напълно задоволителни.

СЪВЕТ: Ако филцовият връх на маркера GLD е замърсен или износен, просто го извадете и го поставете обратно. Винаги сменяйте при смяна на цвета!

GLD маркерът е достатъчна за извършването на голям брой ремонти.

Съдържание:

Съставки: 1-METHOXY-2-PROPANOL, MONOPROPYLENGLYCOLMETHYLETHER

Съставките описани по-разбираемо: GLD е разтворител, разтварящ боята.

Внимание! Запалими течност и пара. Може да причини сънливост и световъртеж. Да се ​​пази далеч от деца! Ако е необходима медицинска помощ, имайте под ръка контейнер или етикет на продукта. Да се ​​пази от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Да не се пуши. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/лекар, ако не се чувствате добре. Съхранявайте контейнера плътно затворен. Изхвърлете в съоръжение за изгаряне на опасни отпадъци в съответствие с официалните разпоредби.

Тегло 0.08 кг
Shopping Cart