РАЗТВОРИТЕЛ GLD (UN3092)

29.99 лв.69.99 лв.

Разтворителят GLD се използва за премахване на петна и оцветявания проникнали в дълбочина, и при ремонтни дейности (формоване, боядисване, и т.н.).

Код: Няма Категория:

Разтворителят GLD се използва за премахване на оцветявания и петна проникнали в дълбочина, размекване на течна кожа и филър, подготовка преди боядисване на гладки кожи, винил и пластмаса. Прониква в дълбочина и разтваря горните слоеве лак и боя.

Приложение: Нанася се на чиста и суха кърпа и с нея се обработва повърхността. Винаги първо тествайте на скрито място! Някои повърхности се разтварят по-лесно (мебелна кожа), други реагират по-слабо (автомобилна кожа, винил). Използвайте внимателно GLD. Горният защитен и цветен слой на кожата е разтварят от GLD. Когато се опитвате да премахнете петно или оцветяване, може да се разтвори и малко от боята. Индикатор за това е оцветяване по кърпата. Ето защо трябва да внимавате да не премахнете напълно слоя боя. Ако петното/оцветяването не може да бъде напълно премахнато или падне боята, тези зони трябва да бъдат тампонирани с Leather Fresh в подходящ цвят. При неравности след обработка с GLD използвайте полирпад COLOURLOCK 4000.

GLD се използва също така за подготовка преди боядисване. Повърхността на кожата става леко лепква, което благоприятства адхезията с новите слоеве. Препаратът размеква също така филър и течна кожа и спомага за формоването им. Може да се използва както за гладка естествена боядисана кожа, така и за винил и пластмаса. Препоръчва се използването от хора с опит и професионалисти. Ако не сте сигурни в резултата, потърсете помощ от професионалисти.

Съдържа: 1-METHOXY-2-PROPANOL, MONOPROPYLENGLYCOLMETHYLETHER.

ВНИМАНИЕ: Запалими течност и пари. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Препоръки за безопасност: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да се използва само на открито или на добре проветривомясто. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.Да се съхранява под ключ.

Тегло Няма
Разфасовка

225 ml, 1 l

Shopping Cart