КОМПЛЕКТ ЗА ГЮРУК НА КАБРИОЛЕТ

89.99 лв.

Комплектът съдържа всичко необходимо за поддържката на гюрука на Вашия кабриолет чист и защитен от влиянията на околната среда и атмосферните условия.

Availability: Налично

Код: 21047 Категория:

Комплектът съдържа:

  • 1х COLOURLOCK почистващ препарат за гюрук на кабриоле 500 мл
  • 1х COLOURLOCK импрегниращ препарат за гюрук на кабриоле 500 мл
  • 1x гъба за почистване
  • 1х четка за почистване
  • 1x кърпа за почистване
  • 1x чанта COLORLOCK „#ALLABOUTTHEINTERIOR“

Област на приложение: превозни средства с мек покрив от текстил

Начин на употреба: С почистващия препарат COLOURLOCK всички видове замърсявания могат да бъдат отстранени цялостно и без следи. Продуктът е биоразградим и се предлага в бутилка с вапоризатор за многократно пълнене от 500 ml, за да осигури оптимално дозиране и да намали консумацията. Препаратът осигурява основата за използване на импрегнаторът COLOURLOCK, включен в комплекта. Той служи за защита на гюрука и предлага водоотблъскващ ефект (ефектът на лотос). Това предпазва мекия покрив от нови замърсявания за дълго време. Нанасянето на импрегнатора става след почистване върху чиста и суха повърхност. Нанася се равномерно и цялостно върху текстилния покрив от разстояние около 40 см. За най-добри резултати нанесете два пъти след изсъхване. Процесът трябва да се повтаря след всяко почистване. Случайно напръскани стъклени или боядисани повърхности могат лесно да се почистят без да остават следи. Импрегнирането COLOURLOCK е с дълготряен ефект. С комплекта за кабриолет COLOURLOCK можете с гордост да покажете своя кабриолет и да се насладите на първите слънчеви лъчи със спокойствие.

Съдържание:

COLOURLOCK почистващ препарат за гюрук на кабриолет.  Този препарат е нежен почистващ препарат за покриви от плат (също много подходящ за текстил и микрофибри като алкантара). Разклатете почистващото средство преди употреба и винаги първо проверявайте за промени в незабележим участък! Напръскайте сухата или леко влажна повърхност (не твърде много, по-добре повторете, ако е необходимо) и разтъркайте с гъба. Използвайте четката за почистваненаличие на петна и зеленина. След това оставете да подейства за 5-10 минути на сянка (не използвайте слънце или допълнителен източник на топлина) и след това изплакнете с чиста вода (за предпочитане уред за почистване с високо налягане), докато мръсотията и почистващото средство се изплакнат напълно. За упорити петна напръскайте върху чиста четка, разтъркайте и оставете да подейства за по-дълго. След това оставете да изсъхне и нанесете препарата за импрегнация според инструкциите.

Съдържа 1,2-BENZISOTHIAZOLE-3(2H)-ON. Може да предизвика алергични реакции. Консервант: ФЕНОКСИЕТАНОЛ Разклатете преди употреба! Пазете от замръзване! Пазете далеч от деца!

COLOURLOCK импрегнатор за гюрук на кабриолет. Този препарат защитава текстилния покрив и запечатва силно използваните гънки и шевове. Първо проверете за промени в скрита област. Преди нанасяне покрийте всички лакови и стъклени повърхности, маскирайте, ако е необходимо. След това напръскайте тънко и равномерно върху чистия и сух сгъваем покрив от разстояние около 40 см (с кръстосани движения). След това оставете да изсъхне. Препоръчваме двойно нанасяне. Нанесете отново след почистване или измиване.

ОПАСНОСТ! Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане: може да се спука при нагряване. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да причини сънливост и световъртеж. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Ако е необходима медицинска помощ, носете опаковка или етикет на продукта. Да се ​​пази от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Да не се пуши. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте, дори след употреба. Не вдишвайте мъгла/пари/спрей. ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Ако е възможно, премахнете контактните лещи. Продължете с изплакването. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/лекар, ако не се чувствате добре. Дръжте заключен. Пазете от излагане на слънце. Не излагайте на температури над 50°C/122°F. Изхвърлете съдържанието/контейнера в подходящо съоръжение за рециклиране или изхвърляне. Да се ​​пази извън обсега на деца! Състав: 2-ПРОПАНОЛ, ИЗОПРОПИЛ АЛКОХОЛ, ИЗОПРОПАНОЛ Въглеводороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклоалкани, < 2% ароматни съединения Въглеводороди, C6, изоалкани, < 5% n-хексан Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклоалкани

Тегло 1.2 кг
Shopping Cart