ИМПРЕГНИРАЩ СПРЕЙ ЗА КОЖА И ТЕКСТИЛ

25.99 лв.35.99 лв.

Препаратът за импрегниране е щадяща и ефективна защита от вода и петна за чувствителна кожа (анилинова кожа/велур/набук) и текстил.

Код: Няма Категория:

Текстилните тъкани и кожите с отворени пори като анилинова кожа или велур/набук абсорбират течности. Примери за това са облекла за свободното време, обувки, брезент за палатки, гюрук на кабриолети, и др. Тези материали могат да се намокрят и да се появят петна. В тези случаи импрегнирането е щадяща и ефективна защита срещу влага и петна.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги тествайте продуктите първо на скрито място!

Напръскайте тънко и равномерно върху чиста, суха повърхност от разстояние около 40 cm. След това го оставете да изсъхне. Ако е необходимо, напръскайте отново силно използвани повърхности. След всяко измиване третирайте отново. Спазвайте инструкциите за безопасност.

Разфасовка от 200 мл импрегнация за кожа и текстил е достатъчна за няколко чифта обувки или няколко якета. 500 мл са достатъчни за големи площи като холна гарнитура. Материалите с груби пори или силно абсорбиращите повърхности изискват по-големи количества импрегниране, отколкото материали с фини пори или материали с известна защита.

Съдържание:

Състав: Въглеводороди, C9-C10, N-АЛКАНИ, ИЗАЛКАНИ, ЦИКЛОАЛКАНИ, < 2% АРОМАТИЧНИ, ПРОПАН-2-OL

Съставките са описани по-ясно: Импрегнаторът за велур и текстил е класически импрегниращ спрей за защита на чувствителни повърхности.

Внимание! ОПАСНОСТ! Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане: Може да се спука при нагряване. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да причини сънливост и световъртеж. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Повтарящото се излагане може да причини изсушаване или напукване на кожата. Да се ​​пази от топлина, искри, открит пламък, горещи повърхности и други източници на запалване. Да не се пуши. Не пробивайте и не изгаряйте, дори след употреба. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не вдишвайте пари/аерозол.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако е възможно. Продължете с изплакването. Пазете от излагане на слънце. Не излагайте на температури над 50 °C. Изхвърлете съдържанието/контейнера за събиране на опасни отпадъци.

Внимание! Не забравяйте да отбележите! Възможно увреждане на здравето при вдишване! Използвайте само на открито или с добра вентилация! Напръскайте само за няколко секунди! Пръскайте само кожени и текстилни продукти с голяма площ на открито и оставете да изсъхнат добре. Да се ​​пази далеч от деца!

Тегло Няма
Разфасовка

200 ml, 500 ml

Shopping Cart